Dům s pamětí

10.02.2022

Vítáme jaro a připravujeme se na další práce ve Mšeně. Zatím opatrně, nechceme přepálit start. Přes zimu jsme si odpočinuli a taky trochu zlenivěli. S teplem a sluníčkem budou práce veselejší. Hlavně ve starém domě, na kterém jsou léta znát. A že už něco pamatuje se dozvídáme od památkářů, s kterými jsme v  kontaktu.

Krátce z jejich vyjádření k domu:

Dům se nachází na území Městské památkové zóny Mšeno. Jedná se o zděný patrový dům s dvojtraktovou dispozicí. Jádrem stavby je obytný podsklepený patrový trakt s trojdílným uspořádáním, vyzděný převážně z kamenného a smíšeného zdiva, ke kterému se váže druhý zděný mladší dvoudílný trakt s pekárnou a krámem přístupným dnes zazděným vstupem z hlavního uličního průčelí.

Prostor pekárny je zaklenutý plackovými klenbami do eliptických pasů. Větší část plochy vyplňuje doposud dobře dochovaná chlebová pec, pocházející asi z počátku 20. století.

Objekt poměrně složitého stavebního vývoje, má obytné jádro pocházející asi z počátku 19. století, nelze ani vyloučit možnost staršího původu. Dispozice a četné detaily nevylučují, že se jednalo o polozděný či částečně roubený objekt s pavlačí na dvorní stěně, který byl následně přezděn nebo obezděn do dnešní podoby.

Zděný pekárenský trakt pochází ve své hmotě zřejmě z doby před polovinou 19. století (na mapě stabilního katastru z roku 1842 je již zachycen v dnešním půdorysu).

Krov sedlové střechy s valbou v hlavním průčelí má skladbu stojaté stolice a pochází z doby výstavby druhého traktu. Zadní štít má zachovaný břidlicový štít, který je unikátní dobovou úpravou ze závěru 19. století.