Odvoz odpadu

28.11.2020

Rádi jsme využili přistavený kontejner. Odvezených koleček bylo nepočítaně a docela jsme se u toho zahřáli.