První výstava

28.12.2023

Děkujeme za milá slova v novinách Mšensko v čísle 11 na straně 3. Jsme rádi za hojnou účast na našich prozatím nahodilých akcích. Věřím, že se budeme scházet častěji. Na Pekárně plánujeme mimo jiné autorské výstavy. Historicky první byla výstava dětských prací žáků ZUŠ Mšeno, která proběhla v rámci říjnového dne otevřených dveří. Připomínáme ji úzkým výběrem. Celou výstavu zopakujeme na některé
z dalších akcí. Sledujte v pozvánkách.

Těšíme se na vás.